Vista i oïda

Sempre he cregut que la música és important per acompanyar la lectura.
Hi ha texts, amb el seu fragment especial...

Siempre he creido que la música es importante para acompañar la lectura.
Hay textos, con su fragmento especial...

dimecres, 8 de juliol de 2009

Les pandèmias de lucre

Una bona i estimada amiga, Beatriz, psicòloga i terapeuta, m'ha enviat un article del Doctor Carlos A. Morales Paitán, Pediatra de l'Hospital del Niño de Lima, Perú, el qual dóna el seu CMP: 12378 i el seu RNE: 4534. En ell opina sobre el tema de la Grip A, l'assumpte estrella dels últims mesos.

Comprovo que no sóc l'única que està sorpresa ni estimulada per la qüestió. Em deixa més tranquil·la, no pas la qüestió, però si veig que no sóc l'única a la que es pot "acusar" de neuròtica o psicòtica. Podem ser molts els que vegem complots sota l'aparença de oficialitat mundial? Sota aquestes noticies tan urgents i que van pujant en l'escala d'emergència?

L'article diu així:

"PANDÈMIA DE LUCRE

Quins interessos econòmics es mouen rere de la grip porcina?

En el món, cada any moren 2.000.000 de persones víctimes de la malària, que es podrien prevenir amb una mosquitera.

I els telenotícies no diuen res sobre això.

En el món, cada any moren 2.000.000 de nens i nenes de diarrees, que es podrien curar amb un suero oral de 25 cèntims.

I els telenotícies no diuen res de tot això.

Xarampió, pneumònia, malalties curables amb vacunes barates, provoquen la mort de 10.000.000 de persones en el món cada any.

I els telenotícies no informen de res.

Però fa uns anys, quan va aparèixer la famosa grip aviar els informatius mundials foren inundats de noticies, rius de tinta, senyals d'alarma. Una epidèmia, la més perillosa de tota. Una pandèmia. Només es parlava de la terrorífica malaltia dels pollastres. I, tanmateix, la grip aviar només va provocar la mort de 250 persones en tot el món. 250 morts durant 10 anys el que fa un promig de 25 víctimes per any.

Evidentment tots els morts són importants, tots, però la grip comú mata 500.000 persones cada any en el món. Mig milió contra 25.

Un moment, aleshores, ¿per què es va muntar tant d'enrenou amb la grip dels pollastres? Potser perquè al darrere d'aquests pollastres hi havia un "gall", un gall amb un gran esperó.

La farmacèutica internacional Roche amb el seu famós Tamiflú va vendre milions de dosis als països asiàtics. Malgrat el Tamiflú és de dubtosa eficàcia, el govern britànic va comprar 14 milions de dosi per prevenir la seva població. I no només aquest estat, després d'ell, molts més ho van fer en grans quantitats.

Amb la grip aviar, Roche y Relenza, les dues grans empreses farmacèutiques que venen els anitvirals, van obtenir milers de milions de dòlars de guany. Abans amb els pollastres, ara amb els porcs. Actualment ha començat i segueix la psicosi de la grip porcina o A i tots el telenotícies del món només parlen d'això. I no s'anomena la crisi econòmica, ni els torturats de Guantanamo, ni altres noticies d'interés mundial, local o més rellevants, només de la grip porcina, la grip dels porcs.

Així com darrere dels pollastre hi havia un "gall", darrera dels porquets, no hi haurà un "gran porc"?

Tornem als laboratoris Roche, al que diu un executiu de l'empresa:

- A nosaltres ens preocupa molt aquesta epidèmia. Tant dolor... per això posem a la venda el miraculós Tamiflú.

- I, a quant vénen el "miraculós" Tamiflú?

- A veure... en general, a 50 dòlars segons la presentació.

- 50 dolars la caixeta, aquella caixeta de pastilles?

- Comprengui, senyora, que... els miracles no són qualsevol cosa.

- El que comprenc és que aquestes empreses treuen bon tall del dolor aliè.

L'empresa nord-americana Gilead Sciences té patentat el Tamiflú. El principal accionista d'aquesta empresa és ni més ni menys que un personatge sinistre, Donald Rumsfeld, secretari de defensa de George Bush, artífex de la guerra contra Irak.

Els accionistes de les farmacèutiques Roche i Relenza deuen estar fregant-se les mans, estaran feliços per les vendes novament milionàries amb el dubtós Tamiflú. La verdadera pandèmia és el lucre, els enormes guanys d'aquests mercenaris de la salut.

No es nega en cap cas les necessàries mesures de precaució que estan prenent els països. Sempre prevenció abans que la curació, per suposat.

Però si la grip porcina és una pandèmia tan terrible com anuncien els mitjans de comunicació, si a l'Organització Mundial de la Salud li preocupa tant aquesta malaltia, per què no la declara com un problema de salut pública mundial i autoritza la fabricació de medicaments genèrics per combatre-la?

Prescindir de les patents de Roche i Relenza i distribuir medicaments genèrics gratuïts a tots els països, especialment als més pobres. Això seria la millor solució."


Poc queda per afegir, oi? Per què serà que sempre surten les mateixes cares, els mateixos noms, les mateixes signatures enxarxades? No m'extranya gens ni mica que existeixin directors de cinema i reporters especialitzats exclusivament en persones, empreses i corporacions, són una mina i pous foscos sense fi.

La hipnotitzada fastiguejada

----------------------------------------------

Las pandemias de lucro

Una buena amiga, Beatriz, psicóloga i terapeuta, me ha mandado un articulo de Doctor Carlos A. Morales Paitán, Pediatra del Hospital del Niño en Lima, Perú, quién da su CMP: 12378 y su RNE: 4534. En él opina sobre el tema de la gripe A, el tema estrella de los últimos meses. Veo que no soy la única que está sorprendida ni estimulada por la cuestión.

Me deja más tranquila, veo que no soy la única a la que se "puede" acusar de neurótica o psicótica. ¿Podemos ser muchos los que veamos complots bajo la apariencia de la oficialidad mundial? ¿Bajo estas noticias tan urgentes y que van subiendo en la escala de emergencia?

El artículo dice así:

"PANDEMIA DE LUCRO

¿Que intereses económicos se mueven detrás de la gripe porcina?

En el mundo, cada año mueren 2.000.000 de personas víctimas de la malaria, que se podría prevenir con un mosquitero.

Y los noticieros no dicen nada de esto.

En el mundo, cada año mueren 2.000.000 de niños y niñas de diarrea, que se podría curar con un suero oral de 25 centavos.

Y los noticieros no dicen nada sobre esto.

Sarampión, neumonía, enfermedades curables con vacunas baratas, provocan la muerte de 10.000.000 de personas en el mundo cada año.

Y los noticieros no informan de nada...

Pero hace unos años, cuando apareció la famosa gripe aviar los informativos mundiales se inundaros de noticias, chorros de tinta, señales de alarma. Una epidemia, la más peligrosa de toda. Una pandemia. Sólo se hablaba de la terrorífica enfermedad de los pollos. Y, sin embargo, la gripe aviar sólo provocó la muerte de 250 personas en todo el mundo. 250 muertos durante 10 años lo que da un promedio de 25 víctimas por año.

Evidentemente todos los muertos son importantes, todos, pero la gripe común mata 500.000 personas cada año en el mundo. Medio millón contra 25.

Un momento, entonces, ¿por qué se armó tanto escándalo con la gripe de los pollos? Quizás porqué detrás de esos pollos había un "gallo", un gallo con espuelas grandes.

La farmacéutica internacional Roche con su famoso Tamiflú vendió millones de dosis a los países asiáticos. Aunque el Tamiflú es de dudosa eficacia, el gobierno británico compró 14 millones de dosis para prevenir a su población. Y no solo este estado, después de él, muchos más lo hicieron en grandes cantidades.

Con la gripe de los pollos, Roche y Relenza, las dos grandes empresas farmacéuticas que venden los antivirales, obtuvieron miles de millones de dólares de ganancias. Antes con los pollos, ahora con los cerdos. Actualmente ha empezado y sigue la psicosis de la gripe porcina y todos los noticieros del mundo sólo hablan de esto. Ya no se nombra la crisis económica, ni a los torturados de Guantánamo, ni otras noticias de interés mundial, local o más relevantes, sólo de la gripe porcina, la gripe de los cerdos.

Así cómo detrás de los pollos había un "gallo", ¿tras de los cerditos, no habrá un "gran cerdo"?

Volvamos a los laboratorios Roche, a lo que dice un ejecutivo de la empresa:

- A nosotros nos preocupa mucho esta epidemia. Tanto dolor... por eso ponemos a la venta el milagroso Tamiflú.

- Y, ¿a cuánto venden el "milagroso" Tamiflú?

- Veamos... en general, a 50 dólares según la presentación.

- ¿50 dólares la cajita, esa cajita de pastillas?

- Comprenda, señora, que... los milagros se pagan caros.

- Lo que comprendo es que esas empresas sacan buena tajada del dolor ajeno.

La empresa norteamericana Gilead Sciences tiene patentado el Tamiflú. El principal accionista de esta empresa es nada menos que un personaje siniestro, Donald Rumsfeld, secretario de defensa de George Bush, artífice de la guerra contra Irak.

Los accionistas de las farmacéuticas Roche y Relenza están frotándose las manos, están felices por sus ventas nuevamente millonarias con el dudoso Tamiflú. La verdadera pandemia es el lucro, las enormes ganancias de estos mercenarios de la salud.

No se niegan las necesarias medidas de precaución que están tomando los países. Siempre prevención antes que curación, por supuesto.

Pero si la gripe porcina es una pandemia tan terrible como anuncian los medios de comunicación, si a la Organización Mundial de la Salud le preocupa tanto esta enfermedad, ¿por qué no la declara como un problema de salud pública mundial y autoriza la fabricación de medicamentos genéricos para combatirla?

Prescindir de las patentes de Roche y Relenza y distribuir medicamentos genéricos gratuitos a todos los países, especialmente a los pobres. Esa sería la mejor solución."


Poco queda añadir, ¿verdad? ¿Por qué será que siempre salen las mismas caras, los mismos nombres, las mismas firmas enredadas? No me extraña que existan directores de cine y reporteros especializados exclusivamente en personas, empresas y corporaciones concretas, son una mina y pozos oscuros sin fin.

La hipnotizada asqueada

2 comentaris:

UNA CERVEZA ha dit...

El negocio farmaceutico es un negocio del que poco se sabe. Hay muchas cosas donde actuar pero no todos son rentables. Conclusión: vamos a por lo rentable e incluso provoquemos algo para que sea más rentable.
Cada X tiempo (cada vez menos) sale una nueva enfermedad o aparece otras totalmente erradicadas. ¿Cómo es posible esto?
Perpleja me quedé yo cuando descubrí que las mismas farmaceúticas que hacían los remedios para dejar de fumar (parches, chicles, etc) también hacían adictivos para las marcas de tabaco. Cuando yo lo vi incluso cada marca tenía su propio adictivo, ahora ya es genérico (al menos que se entere menos gente). ¿Qué fiabilidad tienen ahora esos parches, chicles, etc? ¿Les interesa que la gente deje realmente de fumar y dejar de vender sus adictivos? No tiene mucho sentido.
Este es sólo un ejemplo, pero la industria farmaceutica actua así en muchas parcelas. Al menos asi yo lo veo.
Saludos

un blog nocturn... ha dit...

Bienvenida UNA CERVEZA, me encantó tu blog por su frescura y me gustaron tus escritos en el Club de escritura.

Sobre el tema, ya hace tiempo que me fijo en las farmacéuticas, en cómo actúan en las situaciones dramáticas y pandémicas de verdad, en las que tienen solución, y cada vez estoy más escandalizada.

Patarroyo trabajó mucho tiempo en colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona y los intentos de acoso y derribo de este hombre por su negativa a vender la patente de sus estudios sobre medicación y vacuna para la Malaria han sido casi criminales.

Sobre el Club de escritura y mis traducciones, de antemano te pido perdón si encuentras algún fallo, escribo bien en castellano puesto que lo he estudiado desde párvulos, desde siempre, pero de tanto en tanto se me cuela alguna cosa que no debe estar ahí. Cosas de escribir siempre en otra lengua... Y además súmale que estoy liada estudiando otra.

Gracias por comentar.